ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดแววความเป็นครูและสอบสัมภาษณ์ สำหรับผู้สมัครสาขาวิชาครุศาสตรบัณฑิต รอบคัดเลือกทั่วไป
ปีการศึกษา 2554


- ผู้มีรายชื่อตามประกาศให้เข้าสอบ วัดแววความเป็นครูและสอบสัมภาษณ์
  ในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2554  
 - สอบวัดแววความเป็นครู   เวลา 09.00 - 10.00 ณ ห้องสอบตามประกาศ
 - สอบสัมภาษณ์   เวลา 10.30- 12.00 ณ ห้องสอบตามประกาศ  


เลือกรายการค้นหาข้อมูล

 ไม่พบรายการข้อมูล
 
 

website hit counter
website hit counters