มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2558  รอบโควตา ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557
ซึ่งนักเรียนจะต้องกรอกใบสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเท่านั้น
 
     

Since 2013 : [ 582378 ]